Lean Improvers ontvangt 200.000 euro aan subsidie voor het project KenniS3.

04-12-2019

Continu lerende organisatie realiseren door ‘KenniS3’: Structureren, Standaardiseren en Simplificeren!

Lean Improvers ontvangt 200.000 euro aan subsidie voor het project KenniS3. Met dit project wordt een gestandaardiseerde methode voor het opleiden van bestaand en nieuw technisch personeel ontwikkeld.

Tijdens een bijeenkomst van MKB IDEE op twee december 2019 neemt Lean Improvers een som subsidiegelden in ontvangst. De subsidie ontvangen zij voor hun MKB!dee voor scholing en bijscholing van personeel in het mkb. Het startschot van de bijeenkomst werd gegeven door staatssecretaris Mona Keijzer van Economische zaken en Klimaat. In totaal werd er 7,8 miljoen euro aan subsidie verdeeld onder 47 projecten.

MKB!dee is een subsidieregeling van de overheid die ondernemers uitdaagt slimme oplossingen te bedenken voor het tekort aan personeel en leven lang ontwikkelen. Arie Pieter van Wensveen en Marck Bosboom, consultants Lean Improvers, vertellen: ‘KenniS3 is een branche-overschrijdend plan om de ontwikkeling van technisch personeel te vereenvoudigen door kennisdeling te structureren, kennisoverdracht te standaardiseren  en de processen te simplificeren. Samen met een zestal bedrijven uit onder andere de houtindustrie, metaal, machinebouw en scheepsbouw wil Lean Improvers een integrale, gestandaardiseerde methode ontwikkelen om het opleiden van bestaand en nieuw technisch personeel te vereenvoudigen. Resultaat van het project is een branche-onafhankelijk stappenplan voor het opleiden en ontwikkelen van technisch personeel met behulp van gestandaardiseerde instructies voor generieke deelhandelingen. Deze instructies zijn korte lessen van 30 minuten met per les 1 specifiek onderwerp. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de rol van de direct leidinggevende (voorman, productiechef) en de vaardigheden die nodig zijn om een continu lerende organisatie te realiseren.’ Marck voegt toe:  ‘Wij zijn verheugd deze subsidie in ontvangst te mogen nemen en kunnen niet wachten om dit plan verder vorm te geven!’

_______________ 

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nico Bijl, Algemeen Directeur, Tel. 088-456 1234, e-mail: n.h.bijl@lean-improvers.nl. Beeldmateriaal is op te vragen via reactie@lean-improvers.nl o.v.v. persbericht Lean Improvers ontvangt subsidie.

Op deze foto van links naar rechts: Nico Bijl (algemeen directeur A.B. Software & Consultancy B.V. en Lean Improvers), Mona Keijzer (staatssecretaris van economische zaken en klimaat),  Marck Bosboom en Arie Pieter van Wensveen (management consultants Lean Improvers). De algemeen directeur  en management consultants nemen €200.000,- aan subsidiegelden in ontvangst voor het MKB Idee project Kennis3.

Ja, ik wil meer informatie over deze subsidie

  • Meer weten over 'Lean Improvers ontvangt 200.000 euro aan subsidie voor het project KenniS3.'?

  • Op dit moment zijn nog geen aankomende evenementen bekend.
    Volledige agenda
  • jospoell Jos Poell bespaart  € 30.000,- door procesverbeteringen uit een Brown Paper sessie.