Beheerst u de voorraad of …

07-05-2012

Te veel voorraad kost ruimte, dus geld. Te weinig voorraad kost ook geld. Er is niet één simpele oplossing voor deze problematiek, het  probleem is namelijk ‘variatie’.

Minder voorraad is ook een beetje eng

Voorraad lost variatie in levertijden of kwaliteit vaak op, tenminste dat lijkt zo. Een krasje op een product, een machine die niet optimaal werkt, het is niet erg als er tussenvoorraad is. We gooien het bekraste product aan de kant en kunnen ‘gelukkig’ meteen verder met het volgende product, want die lag op voorraad. Een machine werkt niet optimaal, maar er is voorraad dus we kunnen vannacht doorwerken. En dan is het weer opgelost. Nou ja, opgelost? De fouten in het proces worden  ‘met de mantel der voorraad bedekt’.

Verbeterpunten onzichtbaar door voorraad

Verbeterpunten onzichtbaar door voorraad

Als er geen tussenvoorraad was geweest zouden dergelijke verspillingen aan het licht zijn gekomen. Dit zou aanleiding zijn geweest om het proces te verbeteren. Nu lijkt er geen reden voor optimalisatie te zijn, alles gaat toch goed? We willen dus niet alleen voorraad verminderen omdat voorraad geld kost, maar ook om zichtbaar te maken waar variaties of fouten optreden.

Verbeterpunten worden duidelijk als de voorraad zakt

Verbeterpunten worden duidelijk als de voorraad zakt

Variaties verminderen

Hoe minder variatie er in uw productieproces zit, hoe beter u het proces kunt controleren. Hoe beter het proces te voorspellen is, des te minder komt het voor dat er te weinig of te veel voorraad is. De vraag is dus: ‘Hoe kunnen we variatie verminderen?’

De variatie in producten kan op verschillende worden teruggebracht:

 • door het voeren van minder producten;
 • door het KOOP (Klant Order Ontkoppel Punt) te verleggen;
 • door het benodigde aantal onderdelen te reduceren;
 • door meer standaardisatie van de onderdelen.

Om de variatie in kwaliteit van de aangeleverde goederen te lijf te kunnen gaan, kan er simpelweg meer besteld worden of kunnen betere afspraken worden gemaakt met de toeleverancier. Daarnaast kan gekozen worden voor:

 • een doeltreffende ingangscontrole
 • het scheiden van courante en quarantaine voorraad.

Het verminderen van de variatie in de vraag is lastig en maar beperkt mogelijk. Toch kan ook met deze onzekerheid vaak beter worden omgegaan, bijvoorbeeld door:

 • de offertetijd terug te brengen;
 • in een vroegtijdig stadium afspraken te maken met uw afnemers.
  Hierbij zullen de ‘harde’ afspraken worden vertaald naar echte verkooporders en zullen de ‘zachte’ afspraken worden vertaald naar een verkoopprognose (eventueel aangevuld met verwachte behoeften en toekomstige targets).

Als laatste kan de betrouwbaarheid van de plankvoorraad worden verbeterd door:

 • cyclisch te tellen;
 • een betere registratie van de in- en uitgaande goederenstromen;
 • registratie van afval en uitval;
 • op een andere manier de plankvoorraad te bewaken dan op ‘stuksniveau’, bijvoorbeeld kan-ban, two-bin of in-bin.

Achter voorraad schuilt wellicht meer dan u dacht.

 • Meer weten over 'Beheerst u de voorraad of ...'?

 • Op dit moment zijn nog geen aankomende evenementen bekend.
  Volledige agenda