Lean en ERP – 50% kortere doorlooptijd, 15% lagere kosten

04-04-2012

Lean gaat over het elimineren van verspilling, terwijl ERP vaak wordt ingezet om zovéél mogelijk vast te leggen. Lean schrijft voor te produceren op basis van de ‘actuele vraag’. ERP berekent de ‘voorspelde vraag’. Om lean te produceren  is  software niet noodzakelijk. Hoe gaan Lean en ERP dan eigenlijk samen?

Met alléén lean ingerichte processen ontbreekt het aan inzicht op de lange termijn. De informatie uit een ERP-systeem speelt een belangrijke rol op managementniveau, als beslissingsondersteuning. Want alleen op basis van de voorspelde vraag kunt u inzicht verkrijgen in ‘verwachte inkopen bij leverancier X voor het komende jaar’, in ‘verwachte inzet van productiecapaciteit in de komende maand’ of in ‘cash flow in het komende kwartaal’.

Bij de inrichting van een ERP-systeem kan de lean-gedachte echter wel als basis dienen. Verspilling, zoals het invoeren van overbodige velden, het tonen van irrelevante dialogen en onnodige registraties, kunnen worden vermeden.

´Waarop stuurt u uw organisatie op de lange termijn? ’ en ‘Welke informatie dient daarvoor daadwerkelijk vastgelegd te worden’, zijn dan belangrijke vragen. Bovendien zou deze informatie ‘enkelvoudig’ moeten worden vastgelegd, terwijl dergelijke informatie in de praktijk vaak uit diverse systemen moet komen en op verschillende plaatsen wordt bewaard.

  • Meer weten over 'Lean en ERP - 50% kortere doorlooptijd, 15% lagere kosten'?

  • Op dit moment zijn nog geen aankomende evenementen bekend.
    Volledige agenda