Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Lean Improvers spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie volledig en juist is, daarentegen kan Lean Improvers niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Lean Improvers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Lean Improvers is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van sites waarnaar verwezen wordt.

Lean Improvers geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u ons mailen.

  • Meer weten over 'Disclaimer'?

  • Op dit moment zijn nog geen aankomende evenementen bekend.
    Volledige agenda