Mensen mee krijgen

Een lean of QRM traject houdt vrijwel altijd in dat er zaken gaan veranderen in de organisatie. En verandering creëert weerstand, dat voorkomt u niet, dat is zo. Het gaat er dus om hoe een uitdaging met elkaar wordt aangegaan. Is er draagvlak? is de noodzaak duidelijk? Is er ruimte voor inspraak en vragen?  Wordt het traject goed gefaciliteerd en wordt er duidelijk gecommuniceerd? Allemaal cruciaal voor een duurzame verbetering in de organisatie.

Hoe krijg ik mijn mensen mee?

Uit bovengenoemde punten blijkt wederom wat u al wist: organisatieverandering is mensenwerk. Dit geldt zeker voor Lean en QRM trajecten. Gelukkig zijn er ook tools die u helpen bij het in beweging krijgen van uw mensen. Denk aan Serious Gaming, Gemba Walks, visual management, et cetera. Twee zaken moeten constant gevoed worden: het bewustzijn dat verandering belangrijk/noodzakelijk is en het bewustzijn dat het ook leuk kan zijn.

Sence of urgency

Zorg ervoor dat iedereen weet waarom er veranderd moet worden. wat is het doel, wat gebeurd er als we het niet doen. Wat zal er beter worden, en hoe fijn zal het zijn als we er zekerheid is dat de organisatie er straks beter voor staat!

Sence of exitement

Veranderen is leuk. Eindelijk ruimte voor die goede ideeën die al jaren op de plank liggen. Mensen worden gehoord en gevraagd naar hun mening! Met elkaar aan de slag om er een succes van te maken en werk te behouden om trots op te zijn!

van beweging naar borgen

Mensen in beweging krijgen is één ding, een verandering borgen en een verbetercultuur ontwikkelen gaat nog een stap verder. Ook hierbij zijn facilitering en draagvlak vanuit het management cruciaal en blijven communicatie  en training ontzettend belangrijk. Het artikel ‘3 kritische succesfactoren’ en ‘duurzaam verbeteren’ gaan dieper in op dit onderwerp.

  • Meer weten over 'Mensen mee krijgen'?

  • Methodieken en diensten

  • Op dit moment zijn nog geen aankomende evenementen bekend.
    Volledige agenda