Houding en gedrag

Sturen op houding en gedrag draait om het creëren van eigenaarschap. Een snelle operatie vereist medewerkers die niet pas reageren bij een ‘probleem’ of wachten op de volgende instructie. Snelheid en kwaliteit vraagt om proactieve medewerkers, die meedenken en verbeteringen aandragen. Dit is men in veel bedrijven echter niet gewend.

“Zo doen we dat hier al jaren…”

Door medewerkers te coachen en/of te laten ervaren dat het écht anders kan, bijvoorbeeld tijdens een Lean Game, worden medewerkers geactiveerd. Twee aandachtspunten zijn hier van belang:

  • Medewerkers moeten snappen waarom het anders moet. Wat is het doel? Wat gebeurt er als we niet veranderen?
  • Weerstand moet langzaam maar zeker overgaan in enthousiasme, trots en mee willen doen.

Coaching op houding en gedrag is gericht op ‘het doorbreken van de mitsen en de maren.’ Het is een belangrijk onderdeel van het creëren van een verbetercultuur.

  • Meer weten over 'Houding en gedrag'?

  • Op dit moment zijn nog geen aankomende evenementen bekend.
    Volledige agenda