Polem reduceert productieorders met ruim 87%

Polem, producent van silo’s, kreeg door de jaren heen ´last´ van een groeiende administratieve last. Het werd steeds moeilijker om levertijden te halen en financieel inzicht te behouden. Door lean te automatiseren is nu alles onder controle en wordt er zeer efficiënt gewerkt.Zo heeft Polem geen 8000 productieorders meer per jaar, maar slechts 1000! De bevoorrading wordt nu aangestuurd met de Kanban methode, waardoor de voorraad sterk is verlaagd, terwijl de omzet is gestegen. De liquiditeitspositie is verbeterd en de leverbetrouwbaarheid is verhoogd.

Het belang van the big picture

‘Zeer belangrijk bij de her-implementatie was het behouden van een helicopterview.’ De heer De Lange: ‘Een consultant moet tenslotte niet alleen kennis hebben van financiële processen, want daar hebben de mensen van de inkoop niets aan. Kennis van alle processen binnen een bedrijf is belangrijk’. ‘Er zijn aanzienlijke kostenbesparingen behaald door het minimaliseren van fouten, het uitsluiten van voorraadmanco’s en een compleet inzicht in de bedrijfsgegevens.’

Verbeterend voorraadbeheer en planning

De waarde van de voorraden en het onderhandenwerk was destijds zéér omslachtig te bepalen. Vier keer per jaar werd de voorraad geteld. Na veel tijd en energie kreeg men inzicht in de voorraden, maar dit bood te weinig stuurmogelijkheden.
‘Doordat de ingevoerde gegevens de werkelijkheid nu direct volgen, wordt er gestuurd op de juiste informatie. Zodoende worden fouten, te hoge voorraden of niet voorradig zijn, voorkomen. Dit bespaart tijd en geld. Bovendien komt er rust (red. flow) in de processen, waardoor een reëlere planning mogelijk is’, aldus de heer De Lange.

Optimale productieplanning

Ideaal wordt het wanneer Polem beschikt over een planning met daarin het aantal beschikbare uren en de benodigde uren voor de productieorders. Hierdoor is het mogelijk om met productieorders optimaal in te kunnen plannen. De heer De Lange: ‘Zo creëer je rust (red. flow) in de organisatie en dat leidt tot een enorme productiviteitsstijging. Daarmee behaal je aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen en bovendien is het risico op het niet halen van de afgesproken levertijd veel kleiner geworden.