Kaizen

Kaizen betekent in het Japans: voortdurende verbetering. Het geeft aan dat verbeteren een onderdeel moet zijn van het leven. Verbeteringen worden gerealiseerd door structurele veranderingen. Kaizen is eigenlijk een flow van verbeteringen, die via een stappenplan richting geeft aan de weg naar de ideale situatie.

Om dat te doen moet je zijn op de plaats waar het gebeurt: Gemba. Dit betekent de plaats waar het product of de dienst gerealiseerd wordt. Probeer voor de problemen die op de Gemba plaats vinden, structurele oplossingen te bedenken door de oorzaken te analyseren.

De basisprincipes van KAIZEN zijn:

 • Nieuwe standaarden opstellen en onderhouden
 • Bestaande standaarden behouden en continue verbeteren

Kaizen is gebaseerd op de Deming cyclus en beschrijft het hoe (er verbeteringen worden doorgevoerd). Het is een soort plan van aanpak om verbeteringen door te voeren. KAIZEN focust zich op verbeteren van:

 1. Kwaliteit
 2. Tijd
 3. Kosten
 4. Veiligheid en milieu
 5. 3M (Mens, machine en materiaal)

Kaizens kunnen van elkaar verschillen op basis van de omvang. Daarnaast is een Kaizen op verschillende niveaus toepasbaar. Op individueel niveau kunnen Kaizens worden gestart, wat wil zeggen dat persoonlijke verbeteringen onderdeel worden van de werkzaamheden, maar ook Kaizens op teamverband en managementniveau zijn mogelijk.

Om Kaizen een succesvol onderdeel te laten zijn van een organisatie, is betrokkenheid van de hele organisatie vereist. Verschillende managementniveaus leveren een bijdrage aan Kaizen. Het top management schept de randvoorwaarden waarbinnen Kaizen mogelijk wordt gemaakt.

Deming cyclus

Kaizen is gebaseerd op de Deming cyclus (Plan-Do-Check-Act cirkel) en beschrijft hoe er verbeteringen worden doorgevoerd. Het is “een plan van aanpak” om deze verbeteringen door te voeren.

Plan

In deze fase wordt het probleem en de doelstelling van de verbeteringen gedefinieerd. Dit kan voor zowel bestaande als nieuwe standaarden. Om dit te kunnen doen is er een analyse van de feiten/oorzaken vereist. De eerste stap is het maken van keuzes welke oorzaken eerst opgelost dienen te worden. Vervolgens worden de oplossingen en het beoogde resultaat beschreven. Als laatste is er een implementatieplan nodig. Dit plan zorgt ervoor dat de oplossingen op een doordachte manier worden doorgevoerd.

Doen

Wanneer de analyse en plannen gemaakt zijn, worden de oplossingen op kleine schaal uitgevoerd in een proefomgeving.

Controleer

Onderzoek de resultaten van de proefopstelling en stel vast of de resultaten voldoende zijn. Anders zal de oplossing bijgesteld worden en zal de proef nog een keer uitgevoerd worden. Wanneer de resultaten voldoende zijn bespreek deze dan met de medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren.

Aanpassen

Maak nieuwe standaarden wanneer de resultaten voldoende zijn en start de cyclus opnieuw wanneer het beoogde resultaat niet gehaald is.

Het doel is om steeds nieuwe verbeteringen door te voeren en deze te borgen en daarna pas weer nieuwe verbeteringen door te voeren. Veel organisatie zijn bezig met verbeteren maar vergeten dit te borgen waardoor de verbeteringen uiteindelijk weer verdwijnen.

 • Meer weten over 'Kaizen'?

 • Op dit moment zijn nog geen aankomende evenementen bekend.
  Volledige agenda