POLCA

POLCA

Waar Lean KanBan voorschrijft, kent QRM ook een kaartsysteem voor de aansturing van het productieproces: POLCA, Paired-cell Overlapping Loops of Cards with Authorization. De POLCA kaarten zorgen ervoor dat aan die productieorder wordt gewerkt, die ook het vervolg van het productieproces kan doorlopen. Kan een order stroomafwaarts in het proces niet verder worden bewerkt, dan heeft het geen zin om er aan te beginnen en is het efficiënter om met een andere order te starten. Zo zorgt POLCA voor minder stilstand; er wordt gewerkt aan orders die dóór kunnen en er is geen ophoping meer van onderhanden werk.

Werken aan de juiste order

KanBan haalt het product als het ware op voor de klant, werkt dus stroomopwaarts. POLCA kijkt vooral vooruit, stroomafwaarts. Ondanks het verschil in filosofie blijft het doel van beide tools het zelfde; efficiënter produceren door aan de juiste order te werken.

  • Meer weten over 'POLCA'?

  • Op dit moment zijn nog geen aankomende evenementen bekend.
    Volledige agenda