Value Stream Map

Een productieproces kan worden voorgesteld als een reeks activiteiten. Idealiter voegt elke activiteit waarde toe voor de klant en volgen de activiteiten elkaar soepel op. Zijn al uw activiteiten even waardevol? Welke verspilling, zoals wachttijd of re-work, zou u kunnen elimineren? De Value Stream Map is dé tool om een waardestroom te analyseren.

De Value Stream Map

Door een Value Stream Map (VSM) te maken wordt het productieproces in kaart gebracht en worden de verspillingen in het proces zichtbaar. Het maken van een VSM gaat in een aantal stappen:

  1. Bepaal wat van waarde is voor uw klant
  2. Beschrijf de processtappen
  3. Geef aan waarom de activiteit wordt uitgevoerd, welke waarde het toevoegt
  4. Bepaal de bewerkingstijd, wachttijd, hersteltijden en het percentage dat de activiteit de eerste keer goed wordt uitgevoerd
  5. Identificeer verspillingen in het proces

Nadat de huidige situatie in kaart is gebracht kan er uiteraard ook een Value Stream Map gemaakt worden voor de gewenste situatie.

  • Meer weten over 'Value Stream Map'?

  • Op dit moment zijn nog geen aankomende evenementen bekend.
    Volledige agenda