Optimaal plannen

30-03-2012

Een goede productieplanning en een efficiënte productie zijn onontbeerlijk voor elk productiebedrijf. Maar hoe kunt u goed plannen in een dynamische omgeving?
Door de concurrentie en innovaties in de markt hebben bedrijven vaak te maken met veel en snel opvolgende productwijzigingen. Uit strategisch oogpunt wil men daarom in snel wisselende, kleine series produceren. Dit heeft een complexe materiaal- en capaciteitsplanning tot gevolg.
Om de planning in dergelijke situaties te optimaliseren kan gebruik worden gemaakt van de knelpunttheorie (Theorie of Constraints, ToC). Vervolgens kan de verbeterde planningswijze worden uitgevoerd met een passende planningstool.

De knelpunttheorie vestigt de aandacht op twee belangrijke punten, die de planning ‘lean’ maken:

 • Het opsporen van knelpunten. Waar gaat de meeste tijd en/of capaciteit (lees: waarde voor de klant) verloren?
 • Het verkorten van de doorlooptijd.

Eerst wordt het belangrijkste knelpunt in het productieproces opgespoord, bijvoorbeeld een specifiek onderdeel voor de assemblage.
Vervolgens wordt de invloed van het knelpunt geminimaliseerd, door de andere deelprocessen erop af te stemmen.

Het productieproces wordt zo als geheel efficiënter.  Wanneer knelpunten worden opgelost, betekent dit automatisch dat de productie vloeiender gaat verlopen; er ontstaat meer flow. Doordat er minder opstoppingen zijn, zijn er vaak ook minder (tussen)voorraden nodig. Verschillende soorten van verspilling worden zo geëlimineerd, waardoor de gemiddelde doorlooptijd vaak fors wordt verkort.

Productieplanning en -aansturing, wat in ERP en wat niet?

Het afstemmen van het productieproces op het knelpunt kan leiden tot diverse oplossingen. Enkele vragen die hierbij van belang zijn:

 1. Wordt er vraaggestuurd geproduceerd (Pull)?
 2. Op basis van welke gegevens wordt het productieproces aangestuurd?
 3. Welke relatie is er (wenselijk) tussen het productieproces en het ERP-systeem?

Een productieproces zou op basis van tussentijdse metingen volledig kunnen worden gevolgd in een ERP-systeem, waarbij de informatie die hierin samenkomt, bepalend zou kunnen zijn voor de voortgang van het proces.
Maar het kan ook andersom. Zodra het productieproces start, zou een kaartsysteem de aansturing volledig over kunnen nemen. Veel gebruikte kaartsystemen zijn: Kanban, Polca en Conwip. De keuze voor het type kaartsysteem is uiteraard afhankelijk van de situatie.

De planningsmethode combineren met de juiste planningstool

De combinatie van een op lean gebaseerde planningsmethode en een passende ICT-oplossing zorgt uiteindelijk voor een optimaal resultaat. Zo is de Visual Scheduler planningssoftware, waarmee productieorders door middel van drag-and-drop worden gepland op basis van eindige capaciteit. Dit heeft als voordeel:

 • Door het ingeven van de capaciteit per bewerking geeft de Visual Scheduler vóóraf inzicht in het knelpunt in het productieproces.
 • De Visual Scheduler biedt de mogelijkheid om meteen actie te ondernemen bij knelpunten. Het verschuiven van productieorders is eenvoudig en de gevolgen van de nieuwe planning zijn direct zichtbaar (Visual Management).
Visual Scheduler

Visual Scheduler

Doordat de capaciteit per bewerking kan worden ingegeven en doordat er flexibel kan worden geschoven met productieorders, ondersteunt de Visual Scheduler de knelpunttheorie. Zo kan ook in een zeer dynamische productieomgeving snel en optimaal worden gepland en dat geeft een belangrijke voorsprong in de markt.

 • Meer weten over 'Optimaal plannen'?

 • Op dit moment zijn nog geen aankomende evenementen bekend.
  Volledige agenda