Prestatiemanagement

Hét startpunt om een verandering in te zetten is het vaststellen en delen van doelen. Doelen zijn immers het kompas voor de héle organisatie. Wanneer een medewerker geen idee waarom iets ‘moet’, wat het doel is, dan krijgt weerstand al gauw de overhand.

Zijn de doelen bekend bij iedereen?

Als doelen de richting aangeven die we met z’n allen op moeten, dan zal iedereen ze ook moeten kennen én begrijpen.

Zijn uw strategische doelen al vertaald naar concrete doelen voor de werkvloer? Met duidelijke KPI’s en een regelmatige terugkoppeling op de geleverde prestaties?

bootje

Concretiseren, communiceren en sturen

Dikwijls functioneren afdelingen als autonome eilandjes. De klant is niet in beeld en van samenwerking is nauwelijks sprake. Snelheid maken is zo vrijwel onmogelijk.

Dit is vrijwel altijd terug te herleiden tot de mate waarin doelen voor de héle organisatie helder zijn.
Het concretiseren, communiceren en sturen op doelen, ofwel prestatiemanagement, draait om 3 kritieke punten:

  • Concrete doelen, die aansluiten bij het eigenaarschap van een medewerker
  • Hoog frequent prestaties delen in de vorm van heldere stuurinformatie (KOERS© borden)
  • Een constructieve communicatie structuur

De communicatie wordt bijvoorbeeld vormgegeven met dagstarts; korte koppen-bij-elkaar momenten waarop voor iedereen duidelijk wordt wat er moet gebeuren en hoe er tot nu toe is gepresteerd. Doelen die niet zijn gehaald, worden direct aangepakt door de medewerkers zelf.

Lees verder over ´houding en gedrag´ >>

  • Meer weten over 'Prestatiemanagement'?

  • Op dit moment zijn nog geen aankomende evenementen bekend.
    Volledige agenda