Publicaties

 • PROPOS lost uw planningsproblemen op

  04-12-2013 Als u orders plant in een klantorder gestuurd productiebedrijf, dan weet u dat uw planning maar een zeer beperkte houdbaarheid heeft. Nieuwe orders moeten zo snel mogelijk worden gemaakt, maar u wilt zo min mogelijk omstellen en zo efficiënt mogelijk werken. Gaat u orders nesten? Of neemt u voor elke order extra tijd, zodat spoedjes en uitval geen onrust veroorzaken? Maar dan is uw doorlooptijd veel langer dan strikt noodzakelijk! U kunt uw levertijden dus drastisch verkorten als u continu o lees verder »
 • Discussie: Hoe krijg ik mijn mensen mee?

  04-12-2013 Op 5 Juli kwamen 14 bedrijven uit het Noorden van het land bijeen het Hotel Van der Valk in Drachten om kennis te maken met Lean. De deelnemers voerden enkele belangrijke discussies: Hoe krijg ik mijn mensen mee? Dat het elimineren van verspilling in processen zin heeft en kosten bespaart, daarover was men het snel eens. Ook het berekenen van de verhouding tussen de tijd dat in een productieproces waarde wordt toegevoegd voor de klant, versus de tijd dat er eigenlijk 'niets' gebeurt was voor lees verder »
 • Creëer waarde voor uw klant

  06-07-2012 Kort na de Tweede Wereldoorlog vraagt Taiichi Ohno, voorman in de Toyota fabriek, zich af welke activiteiten daadwerkelijk waarde toevoegen voor Toyota-rijders. Deze vraag vormt de basis voor het Toyota Productie Systeem (TPS), een filosofie die er op gericht is om zaken en activiteiten, die geen waarde voor klanten toevoegen, te elimineren. Het TPS stelde Toyota in staat om de productiekosten drastisch terug te dringen en toe te treden tot de top 10 van grootste bedrijven ter wereld. Dit lees verder »
 • First Time Right bij Trabant

  28-06-2012 Hieronder ziet u een mooi voorbeeld van re-work. Er was bij Trabant destijds duidelijk geen sprake van flow en zeker geen first-time-right productieproces. Gelukkig is dat tegenwoordig allemaal anders.... lees verder »
 • Beheerst u de voorraad of ...

  07-05-2012 Te veel voorraad kost ruimte, dus geld. Te weinig voorraad kost ook geld. Er is niet één simpele oplossing voor deze problematiek, het  probleem is namelijk 'variatie'. Voorraad lost variatie in levertijden of kwaliteit vaak op, tenminste dat lijkt zo. Een krasje op een product, een machine die niet optimaal werkt, het is niet erg als er tussenvoorraad is. We gooien het bekraste product aan de kant en kunnen 'gelukkig' meteen verder met het volgende product, want die lag op voorraad. Een lees verder »
 • Het gevaar van sub-optimalisatie

  14-04-2012 Eén gedachtegang moet in elk geval worden voorkomen: 'Het probleem' opsplitsen, zodat het beter te behappen is. Oplossingen kunnen stapsgewijs worden ingevoerd, maar optimaliseren vraagt in eerste instantie om the big picture. Optimaliseren heeft pas echt effect als het integraal gebeurt. Het gevaar van Sub-optimalisatie Vaak wordt lean gelijkgesteld aan het elimineren van  niet-waarde-toevoegende zaken, in het Engels 'waste'. Maar waar het eigenlijk om draait zijn de Value Stream en het cre lees verder »
 • Lean en ERP - 50% kortere doorlooptijd, 15% lagere kosten

  04-04-2012 Lean gaat over het elimineren van verspilling, terwijl ERP vaak wordt ingezet om zovéél mogelijk vast te leggen. Lean schrijft voor te produceren op basis van de ‘actuele vraag’. ERP berekent de ‘voorspelde vraag’. Om lean te produceren  is  software niet noodzakelijk. Hoe gaan Lean en ERP dan eigenlijk samen? Met alléén lean ingerichte processen ontbreekt het aan inzicht op de lange termijn. De informatie uit een ERP-systeem speelt een belangrijke rol op managementniveau, als bes lees verder »
 • Een andere kijk op kostenreductie, efficiency en kwaliteit

  03-04-2012 In deze tijd van globalisering, wereldwijde concurrentie en 'de broekriem aanhalen' is het van groot belang dat bedrijven de kosten zo laag mogelijk houden en tegelijkertijd hun marktaandeel en omzet maximaliseren. Van oudsher zijn er een paar mogelijkheden om dit te bereiken, waaronder: Investeren in efficiency en kwaliteit, bijvoorbeeld door automatisering; Kosten reduceren door loonmatiging, groter of goedkoper inkopen, goedkopere huisvesting, et cetera; Investeren in groei of lijfsb lees verder »
 • Optimaal plannen

  30-03-2012 Een goede productieplanning en een efficiënte productie zijn onontbeerlijk voor elk productiebedrijf. Maar hoe kunt u goed plannen in een dynamische omgeving? Door de concurrentie en innovaties in de markt hebben bedrijven vaak te maken met veel en snel opvolgende productwijzigingen. Uit strategisch oogpunt wil men daarom in snel wisselende, kleine series produceren. Dit heeft een complexe materiaal- en capaciteitsplanning tot gevolg. Om de planning in dergelijke situaties te optimaliseren ka lees verder »
 • Meer weten over 'Optimaal plannen'?

 • Op dit moment zijn nog geen aankomende evenementen bekend.
  Volledige agenda