Tot € 10.000,- ESF subsidie

18-09-2015

Vanaf 19 oktober 2015 kunt u weer een ESF subsidie aanvragen voor projecten in het kader van duurzame inzetbaarheid in uw organisatie. U ontvangt maximaal 50% subsidie per project, met een maximaal projectbedrag van € 20.000,-

Lean Improvers regelt en begeleidt, samen met een gespecialiseerde partner, de totale subsidie aanvraag.

3 invalshoeken gericht op duurzame inzetbaarheid

temopEen Lean of QRM traject past vaak binnen de kaders van deze ESF subsidie.  In een verbetertraject werken wij altijd vanuit 3 invalshoeken.

 1. Het optimaliseren van de werkprocessen
 2. Duidelijke doelen en (nieuwe) kaders voor het operationeel management
 3. Het inbedden van een bedrijfscultuur gericht op continu verbeteren, door sturing op houding en gedrag.

Subsidiabele activiteiten in het kader van duurzame inzetbaarheid,  waarop advies kan worden ingewonnen zijn onder andere :

 • Bedrijfs -of organisatiescan
 • Leercultuur voor werknemers
 • Aanpassen organisatie van het werk
 • Flexibele werkcultuur

Lean Improvers maakt de aanvraag voor u eenvoudig

Lean Improvers helpt u bij de aanvraag en heeft diverse trajecten, die passen binnen de kaders van deze subsidie. U kunt maximaal € 20.000,- en minimaal € 12.000,- aan advieskosten indienen.

Samen met uw Lean/QRM adviseur en een externe deskundige op het gebied van subsidies, definieert u een plan van aanpak. Na het indienen van de aanvraag ontvangt u binnen 18 weken bericht of de subsidie is toegekend.

Reageer direct! Subsidies worden toegekend in volgorde van binnenkomst.

Wilt u deze mogelijkheden verder met ons onderzoeken of onze subsidiabele trajecten bespreken? Vul dan onderstaand formulier in. Let op: een subsidiepot van 20 miljoen lijkt veel, maar is zo op. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Ja, ik wil meer informatie over deze subsidie

 • Meer weten over 'Tot € 10.000,- ESF subsidie'?

 • Op dit moment zijn nog geen aankomende evenementen bekend.
  Volledige agenda
 • jospoell Jos Poell bespaart  € 30.000,- door procesverbeteringen uit een Brown Paper sessie.