Discussie: Hoe krijg ik mijn mensen mee?

04-12-2013

Op 5 Juli kwamen 14 bedrijven uit het Noorden van het land bijeen het Hotel Van der Valk in Drachten om kennis te maken met Lean. De deelnemers voerden enkele belangrijke discussies:

Hoe krijg ik mijn mensen mee?

Dat het elimineren van verspilling in processen zin heeft en kosten bespaart, daarover was men het snel eens. Ook het berekenen van de verhouding tussen de tijd dat in een productieproces waarde wordt toegevoegd voor de klant, versus de tijd dat er eigenlijk ‘niets’ gebeurt was voor sommigen even een schrikken (ligt voor de meeste bedrijven onder de  5%), maar werd beaamd. “Maar als we lean willen invoeren en we zien de verspilling bij wijze van spreken al liggen, hoe zorgen we dan dat iedereen mee wil veranderen?”, dat was voor velen een belangrijk vraagstuk.

Het betrekken van de medewerkers is een belangrijke voorwaarde voor succes. Zowel directie als ‘de vloer’ moeten hun rol spelen en zijn belangrijk in het veranderingsproces. Het van bovenaf opleggen van een cultuuromslag zal niet werken. De directie zal de lean gedachte moeten omarmen en uitdragen. Daarbij hebben ze vooral een coachende en faciliterende rol richting de medewerkers. Het in kaart brengen van de processen en verspillingen is vooral een taak voor de medewerkers die onderdeel uitmaken van het proces. De cultuuromslag begint bij het betrekken van alle medewerkers in een lean-project. De meeste kennis zit immers ook bij deze medewerkers en zij moeten het doen.

Begin klein en maak telkens stapjes (Kaizen)

In het algemeen is het goed om klein te beginnen, bijvoorbeeld bij 5S. laat één afdeling eens nadenken over de inrichting van hun werkplek. Het scheiden en sorteren van gereedschap, het vaststellen van de juiste plek voor dit gereedschap, wellicht visueel ondersteund door omlijningen, het schoonmaken van de werkplek en elimineren van de bronnen van de vervuiling, het maken van standaard werkwijzen, enzovoort. Alles kan met een kleine groep medewerkers worden uitgevoerd. Vooraf zal uiteraard het doel en reden van dit alles moeten worden uitgelegd.

Is deze werkplek eenmaal optimaal ingericht, dan dient deze ervaring en dit resultaat als voorbeeld voor de rest. Zo zou de invoering van 5S eruit kunnen zien. Ter voorbereiding is het mogelijk om de betrokkenen enthousiast en bewust te maken van de doelen die worden nagestreefd. U kunt bijvoorbeeld denken aan coaching, het doorlopen van een Lean Monitor of het spelen van een Lean Game, waardoor men echt ervaart dat er véél te verbeteren is.

 

  • Meer weten over 'Discussie: Hoe krijg ik mijn mensen mee?'?

  • Op dit moment zijn nog geen aankomende evenementen bekend.
    Volledige agenda