Performance Management, hoe en waarom?

Onderzoek van het Lectoraat Lean van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen, kennispartner van Lean Improvers, laat zien dat Lean en QRM bijdragen aan betere operationele resultaten en een sterkere concurrentiepositie voor MKB bedrijven. Het onderzoek laat echter ook zien, dat MKB bedrijven moeite hebben om zich blijvend te verbeteren. Performance management helpt bij het continu verbeteren, in de juiste richting.

De rol van ‘Performance Management’

Diverse factoren zijn van belang voor het goed inbedden van Lean of QRM, zoals leiderschap, de organisatiecultuur en duidelijke verbeterdoelen. Ook het monitoren van (de resultaten van) verbeteringen en prestaties speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling naar een continu verbeterende organisatie. Immers, niets geeft medewerkers zo’n boost als de zichtbare positieve resultaten van de laatste verbetering die met elkaar is gerealiseerd!

Wat is een goed Performance Management Systeem?

Om verbeteringen en voortgang systematisch te volgen wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd Performance Management Systeem (PMS). Zo’n systeem ondersteunt bij het identificeren van performance problemen en monitort de voortgang en resultaten van verbeteractiviteiten. De meest geschikte vorm, van papier tot een digitaal dashboard, is per situatie verschillend.

Het is de uitdaging om een PMS te ontwikkelen, dat ook gedragen wordt door uw medewerkers. Het systeem moet dus vooral pragmatisch zijn en waardevolle, leesbare voortgangsinformatie geven aan alle betrokkenen in de organisatie. Vooral bij bedrijven die al ervaring hebben met Lean of QRM, waar het laaghangend fruit is geplukt en die nu dóór willen gaan met verbeteren, kan een goed PMS richting geven aan de volgende verbetercyclus.

Een PMS ondersteunt zo maximaal het proces van continu verbeteren. In het systeem worden:

  1. Verbeteractiviteiten benoemd, geprioriteerd en toegewezen aan mensen
  2. Performance indicatoren gedefinieerd
  3. De ontwikkeling van activiteiten en gerealiseerde performance gemonitord en eenvoudig zichtbaar gemaakt

Op basis hiervan kunnen de juiste corrigerende acties plaatsvinden en wordt de keuze voor nieuwe activiteiten onderbouwd.

Voorbeeld van een verbetercyclus, die in een PMS kan worden vastgelegd.

Voorbeeld van een verbetercyclus, die in een PMS kan worden vastgelegd.

 

Van ad hoc iets veranderen, naar een autonome verbetercultuur

Veel MKB bedrijven verbeteren zo nu en dan, ad hoc of hooguit wel gestructureerd, maar waarbij de verbeteringen dan van bovenaf worden opgelegd. Om de stap te maken naar strategische verbeteringen en uiteindelijk te komen tot een ‘zelf lerende’ organisatie is een Performance Management Systeem een goed hulpmiddel.

Een PMS geeft structuur aan het verbeteren, zodat een verbetercyclus duidelijk en herkenbaar wordt. En dan kan het ook onderdeel worden van de bedrijfscultuur: “Zo doen we dat hier altijd…verbeteren”.

  • Meer weten over 'Performance Management, hoe en waarom?'?

  • Op dit moment zijn nog geen aankomende evenementen bekend.
    Volledige agenda