Meetbaar & Merkbaar beter!

Uw organisatie in een hogere versnelling.

Specialisten in continu verbeteren

 

Lean Improvers helpt MKB maakbedrijven bij het verbeteren van hun resultaten. Door heldere doelstelling, optimale processen en het begeleiden van uw team in de verandering naar een nieuwe manier van werken. 

Meetbaar en merkbaar beter

Verbeteren is maatwerk maar het doel is altijd gelijk: het realiseren van meetbare en merkbare verbetering. Wij zijn trots op de verbeteringen die onze relaties hebben bereikt


Voor de hele keten

 Onze gereedschappen werken voor de hele realisatieketen, van het verkrijgen van de order tot aan de levering. Van directiekamer tot werkvloer. Pragmatisch en met als helder doel het realiseren van continue verbetering.


Potentieel in Euro's en uren

Bent u benieuwd wat uw verbeterpotentieel is? Onze Business Case scan geeft een concreet inzicht in uw verbeterpotentieel. In Euro's en uren. Want wij geloven in meetbaar beter.


Onze visie: verbeteren vanuit een vaste structuur met 3 heldere aandachtsgebieden

Continu verbeteren vraagt een helder plan, duidelijke doelen en betrokkenheid van het team

Koers & Visie

Zonder een duidelijke koers met heldere doelen is het niet mogelijk verbetering te realiseren. Samen met directie, MT en/of medewerkers helpen wij bij het bepalen van missie, visie en strategie om richting te geven aan de organisatie. 

We faciliteren bij het  benoemen en prioriteren van concrete verbeterinitiatieven en helpen bij het opstellen van een changestory.

Proces

Een soepel en logisch proces, dat is waar we naar streven. 
We gaan aan de slag met het wegnemen van verspillingen en met duidelijke planning en realisatiesturing. 

Met heldere communicatie en duidelijke verantwoordelijkheden. Op een pragmatische manier, met focus op resultaat.

Mens

De belangrijkste pijlers van uw organisatie zijn uw mensen. Vaklieden, vaak met jaren ervaring.

Vanuit vertrouwen, betrokkenheid en eigenaarschap werken wij met uw team om zo op blijvende wijze een continu verbeterende organisatie te realiseren

Bent u benieuwd naar het verbeterpotentieel van uw bedrijf?

Wilt u ook meer rendement, kortere doorlooptijden en een soepeler bedrijfsproces?
Laten we een afspraak plannen om kennis te maken.

Contact


[email protected]
06-41000318

Adres

Lean Improvers
Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven
Noorderhavenstraat 49
7202 DD Zutphen