Onze werkwijze.

Altijd op zoek naar waarde.


Werken aan waarde!

Onze aanpak is gebaseerd op het Harvard Value Model.
Samen met u werken wij aan het realiseren van waarde op 3 vlakken 

  • Waarde voor uw klanten, 
  • Waarde voor uw eigen organisatie (financieel)
  • Waarde voor uw medewerkers.

Hiervoor maken we actief gebruik van de 3 sturingselementen: 

  • Koers en Visie
  • Proces
  • Mens

De 3 sturingselementen


Koers & Visie

Zonder een duidelijke koers met heldere doelen is het niet mogelijk verbetering te realiseren. Samen met directie, MT en/of medewerkers helpen wij bij het bepalen van missie, visie en strategie om richting te geven aan de organisatie. 

We faciliteren bij het  benoemen en prioriteren van concrete verbeterinitiatieven en helpen bij het opstellen van een changestory.

Proces

Een soepel en logisch proces, dat is waar we naar streven. 
We gaan aan de slag met het wegnemen van verspillingen en met duidelijke planning en realisatiesturing. 

Met heldere communicatie en duidelijke verantwoordelijkheden. Op een pragmatische manier, met focus op resultaat.

Mens

De belangrijkste pijlers van uw organisatie zijn uw mensen. Vaklieden, vaak met jaren ervaring.

Vanuit vertrouwen, betrokkenheid en eigenaarschap werken wij met uw team om zo op blijvende wijze een continu verbeterende organisatie te realiseren

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Contact


i[email protected]
06-41000318

Adres

Lean Improvers
Raadhuisstraat 28
7251AB, Vorden